Μανες Χρηστος

Παθολόγος – Διαβητολόγος

Ο Dr Μανές Χρήστος Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έλαβε τον τίτλο του Έιδικού Παθολόγου. Μετεκπαιδεύτηκε στο Σακχαρώδη Διαβήτη στη Γερμανία, Έλβετία και Μεγάλη Βρετανία, όπου εξειδικεύθηκε στις παθήσεις του Διαβητικού ποδιού. Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ το 1992 με βαθμό Αριστα. Έλαβε επίσημα την εξειδίκευση στη Διαβητολογία το έτος 1994.
Είναι πρόεδρος της Έλληνικής Έταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (EΜEΔΙΠ). Έίναι επίσημος εκπρόσωπος της Έλλάδας στη διεθνή ομάδα εργασίας του Διαβητικού Ποδιού. Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό, συγγραφικό και επιστημονικό έργο.

Μανες Χρηστος

Παθολόγος – Διαβητολόγος

Ο Dr Μανές Χρήστος Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έλαβε τον τίτλο του Έιδικού Παθολόγου. Μετεκπαιδεύτηκε στο Σακχαρώδη Διαβήτη στη Γερμανία, Έλβετία και Μεγάλη Βρετανία, όπου εξειδικεύθηκε στις παθήσεις του Διαβητικού ποδιού. Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ το 1992 με βαθμό Αριστα. Έλαβε επίσημα την εξειδίκευση στη Διαβητολογία το έτος 1994.
Είναι πρόεδρος της Έλληνικής Έταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (EΜEΔΙΠ). Έίναι επίσημος εκπρόσωπος της Έλλάδας στη διεθνή ομάδα εργασίας του Διαβητικού Ποδιού. Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό, συγγραφικό και επιστημονικό έργο.

Βιογραφικό

Διαβάστε το βιογραφικό του
Δρ. Μανέ Χρήστου.

Ολιστική αντιμετώπιση

Για κάθε άτομο: έλεγχος των ποδιών κάθε βράδυ. Για την κοινωνία: Οργάνωση της φροντίδας για τα πόδια.

Σακχαρώδης Διαβήτης

Εξειδίκευση και μεγάλη εμπερία στο ιδιαίτερο αντικείμενο του σακχαρώδη διαβήτη.

Διαβητικό πόδι

Η καλή ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη από την πρώτη στιγμή της νόσου, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι προφυλάσσει τον διαβητικό από τις επιπλοκές.

Παρουσιάσεις

Δείτε σε βιντέο ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες σε επιστημονικά συνέδρια

Συγγραφικό έργο

Δείτε μία λίστα με ενδεικτικές δημοσιεύσεις και άρθρα του Δρ. Μανέ σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια